Opłaty

OPŁATY 

Koszt zakwaterowania:

Od 1 kwietnia 2023r.kwota za zakwaterowanie i pełne wyżywienie za miesiąc to 650 zł 

W miesiącu wrześniu należy dokonać również wpłaty  kaucji w wysokości 50zł.,  przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bursą Silesius  ( kaucja rozliczana będzie w ostatnim miesiącu pobytu wychowanka w bursie – jeśli podczas pobytu nie zostały dokonane przez wychowanka szkody , rodzic będzie miał prawo do odliczenia 50 zł na koniec pobytu wychowanka w bursie ) 

Zakwaterowanie na 10 miesięcy (od września danego roku do czerwca następnego roku)

Płatności należy dokonywać  do końca każdego miesiąca.

W razie rezygnacji z zamieszkania w bursie czy też usunięcia z bursy z powodu rażącego naruszenia Regulaminu Bursy nie zwracamy wpłaconej sumy.

Uwzględniamy trudną sytuację materialną rodziny.

Dodatkowo płatne są pranie , suszenie oraz pobyt wychowanka w uzasadnionych przypadkach w weekend !

Konto Bursy

Nazwa odbiorcy: Bursa Silesius im. św. Ignacego Loyoli

Adres odbiorcy: ul. W. Stysia 16a, 53-526 Wrocław

Numer konta: 37 1910 1048 2785 0159 7116 0001

Tytuł przelewu:  dane wychowanka +miesiąc za który jest dokonywana opłata
(w przypadku opłaty za pobyt weekendowy należy wpisać dokładną  datę pobytu )