Rada Młodzieżowa Bursy Silesius

Przewodnicząca Rady : 

Ewelina Sułkowska 

Sekretarz Rady : 

Oleksandr Pryimak 

Członkowie Rady:

Jakub Poliński 

Michalina Ostrowska 

Stanisław Kupczyk