Rekrutacja

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

na rok szkolny 2019/2020

 TERMIN REKRUTACJI:

  • MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ROZPOCZNIE SIĘ 30.04.2019 r. I POTRWA DO 21.06.2019 r.
  • Po pomyślnym przebiegu rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie do 12.07.2019 r. oraz poproszeni o wpłatę bezzwrotnego wpisowego w wysokości 100 zł na poczet wrześniowej opłaty za Bursę (na Konto podane na stronie internetowej Bursy)
  • Osoby, które nie zostaną przyjęte, będą wpisane na listę rezerwową.
  • Wychowankowie, którzy z różnych względów zrezygnują z miejsca w Bursie, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym dyrekcję placówki; ich miejsca zostaną wówczas przyznane Kandydatom z listy rezerwowej.
  • Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową lub telefonicznie.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI:

  1. Rodzice zgłaszają chęć przyjęcia dziecka do Bursy poprzez wypełnienie dokumentów, możliwych do pobrania na stronie internetowej placówki w zakładce REKRUTACJA (podanie, kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, oświadczenie) lub odebranych osobiście w placówce.
  2. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje podania oraz Kwestionariusze Osobowe kandydatów
    i podejmuje decyzję o przyjęciu do Bursy. Wcześniej o. Dyrektor może także poprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

ZAKWATEROWANIE:

Odbędzie się 1.09.2019 r. w godz. od 12.00 do 20.00

 

Przy zakwaterowaniu każdy mieszkaniec Bursy musi mieć ze sobą:
– własną pościel: tj. poduszkę, kołdrę, poszewki, prześcieradło,
– koc/narzutę do przykrycia łóżka,
– ręczniki oraz środki do higieny osobistej,
– lampkę na biurko, latarkę,
– obuwie zamienne – pantofle oraz klapki pod prysznic.

1.09.2019 r. o godz. 14.00, 16.00 i 18.00 odbędą się obowiązkowe spotkania informacyjno-organizacyjne z rodzicami/opiekunami Wychowanków.

Wszelkie pytania dotyczące możliwości zamieszkania w Bursie można uzyskać pod numerami tel.: 71 338 07 93; 797 907 625 (p. Agata – w sprawach administracyjnych);
797 907 715 (wychowawcy);

lub kierować na adres mailowy: [email protected]