Rekrutacja

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

na rok szkolny 2018/2019

I. Terminy rekrutacji:

 • MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZNIE SIĘ 4.06.2018 R. I POTRWA DO 20.06.2018 R. 
 • Po pomyślnym przebiegu rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie do 6.07.2018 r. oraz poproszeni o wpłatę bezzwrotnego wpisowego w wysokości 100 zł na poczet wrześniowej opłaty za Bursę.
 • Osoby, które nie zostaną przyjęte, będą wpisane na listę rezerwową.
 • Wychowankowie, którzy z różnych względów zrezygnują z miejsca w Bursie, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym dyrekcję placówki; ich miejsca zostaną wówczas przyznane Kandydatom z listy rezerwowej.
 • Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową lub telefonicznie.

II. Przebieg rekrutacji:

 1. Rodzice zgłaszają chęć przyjęcia dziecka do Bursy poprzez wypełnienie dokumentów, możliwych do pobrania na stronie internetowej placówki w zakładce REKRUTACJA (podanie, kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, oświadczenie rodziców, regulamin placówki) lub odebranych osobiście w placówce.
 2. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje podania oraz Kwestionariusze Osobowe kandydatów i podejmuje decyzję o przyjęciu do Bursy. Wcześniej o. Dyrektor może także poprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

III. Zakwaterowanie:

A. Zakwaterowanie odbędzie się 2.09.2018 r. w godz. od 12.00 do 20.00

B. Przy zakwaterowaniu każdy mieszkaniec Bursy musi mieć ze sobą:

 • własną pościel:

       poduszkę, kołdrę, poszewki, prześcieradło,

 • koc/narzutę do przykrycia łóżka,

 • ręczniki oraz środki do higieny osobistej,

 • lampkę na biurko, latarkę,

 • obuwie zamienne – pantofle oraz klapki pod prysznic.

  C. W dniu 2.09.2018 r. o godz. 14.00, 16.00 i 18.00 odbędą się obowiązkowe spotkania informacyjno-organizacyjne z rodzicami/opiekunami Wychowanków.

Wszelkie pytania dotyczące możliwości zamieszkania w Bursie można uzyskać pod numerami tel.: 71 338 07 93; 797 907 625 (p. Agata – w sprawach administracyjnych); 797 907 715 (wychowawcy)lub kierować na adres mailowy: [email protected]