WYBORY DO SAMORZĄDU BURSY

We wtorek – 8.10.2019 r. – odbyły się  wybory przedstawicieli Samorządu Bursy Silesius na nowy rok szkolny 2019/20.

Na początku spotkania wyborczego przedstawiono plan i procedury wyborcze oraz zweryfikowano listę zgłoszonych kandydatów. Następnie każdy z kandydatów zaprezentował swoją osobę i program wyborczy.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja w składzie:
– wychowawca Joanna Szymusiuk,
– wychowankowie: Oliwia Sanca, Julia Kret, Tomasz Klin.

W wyborach wzięło udział 48 wychowanków. Wszystkim towarzyszyły duże emocje, entuzjazm i niecierpliwość, aby jak najszybciej poznać wyniki głosowania.

Największą charyzmą i doświadczeniem w prowadzeniu kampanii wykazał się Jakub Wojsławski. Uzyskując 25 głosów został wybrany na nowego Przewodniczącego Samorządu Bursy.

Zaufanie wychowanków  zdobyli również: Sergio Pisano, który zajął drugie miejsce i objął tym samym funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz Aleksandra Owczarczak  i Ewelina Sułkowska. Dziewczynom przypadły funkcje Sekretarza i Skarbnika.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej działalności !!!

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

RÓŻANIEC

W modlitwie różańcowej rozważamy tajemnice Syna Bożego, przez którego dostąpiliśmy zbawienia, oraz udział w tych tajemnicach Maryi. Po wprowadzeniu przez Jana Pawia II Tajemnic Światła
– w poniedziałki i soboty odmawiamy Tajemnice Radosne,
– w czwartki – Tajemnice Światła,
– we wtorki i piątki – Tajemnice Bolesne,
– w środy i w niedziele – Tajemnice Chwalebne.

Jezus przypominał, aby się „zawsze modlić” i nigdy nie ustawać, czyli stosować nieustanną modlitwę Jezusową, jak to czynili pustelnicy i pielgrzymi tradycji Wschodu. Przez pierwszych kilka wieków trwały w chrześcijaństwie intensywne poszukiwania sposobu modlitwy nieustannej. Szukano bowiem sposobów wypełniania polecenia Jezusa: „nieustannie się módlcie, nigdy nie ustawajcie!” W tym celu wybierano krótką formułę modlitewną, a następnie ją powtarzano, tak że utrwalała się w pamięci i w sercu.

Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus – „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.

Ponieważ kult Najświętszej Maryi Panny, był bardzo żywy, zaczęto poszukiwać modlitwy przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki. Zanim powstał różaniec, powstał jego podstawowy składnik – Zdrowaś Maryjo. Ewangelii według św. Łukasza odnajdziemy dwa zasadnicze wersy jakże popularnej modlitwy „Zdrowaś, Maryjo”. Pierwsza jej część pochodzi ze sceny zwiastowania, kiedy archanioł Gabriel zwraca się do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą!” (Łk 1, 28). Kolejna część modlitwy związana jest z nawiedzeniem św. Elżbiety, która wita swojego gościa słowami: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona!” (Łk 1, 42). Modlitwa znana była pierwotnie pod nazwą „Pozdrowienia Najświętszej Maryi Panny” i składała się jedynie z dwóch pierwszych wersów.

Choć tekst modlitwy jest w zasadzie cytatem ewangelicznym, chrześcijanie zaczęli powyższe zdania łączyć ze sobą dopiero w XI wieku.

Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był to jednak Różaniec w dzisiejszej formie. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche (1428-1475). On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz”.

O skuteczności tej modlitwy można przekonać się patrząc na codzienne życie wielu osób. Mogą świadczyć o tym choćby liczne wota w kościołach zawieszane przy obrazach Matki Bożej Różańcowej. Świadkiem mocy tej modlitwy jest też Jan Paweł II, który w czasie wspólnej modlitwy różańcowej w Ludźmierzu powiedział: „Zawsze mogłem na nią liczyć, szczególnie w momentach trudnych bardzo jej potrzebuję i nadal was o nią proszę”.

Miesiąc październik jest okazją nad zastanowieniem się:
czym dla mnie jest różaniec?
– jak często modlę się na różańcu?
– jak dbam o jakość modlitwy różańcowej?
– czy zachęcam innych do odmawiania modlitwy różańcowej?
– czego uczy mnie różaniec?
– jak otwieram serce na łaskę w modlitwie różańcowej?
– czy różaniec pomaga mi odkrywać tajemnice Boga?

Zapraszamy do modlitwy różańcowej.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W nowym roku szkolnym w progi naszej Bursy zawitało aż 31 nowych wychowanków (19 chłopców i 12 dziewcząt).  Młodzież pełna energii i entuzjazmu od pierwszych dni włączyła się aktywnie w życie Bursy wykazując się zaangażowaniem, aby tworzyć dobry klimat TEGO MIEJSCA.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

CHŁOPAK BĘDZIE MIESZKAŁ…

na co dzień w bursie jezuickiej „Silesius”.

Olek z Milicza rozpoczął naukę w Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej i zamieszkał w naszej Bursie. 14-latek wybrał szkołę katolicką położoną 60 kilometrów od swojego rodzinnego domu.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

KONIEC WAKACJI


W uszach uczniom już dzwoni dzwonek
oznacza rozpoczęcie roku szkolnego.

Wszystkim życzymy bezbolesnego wejścia
w nowy rok szkolny 2019/2020.

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

JEDNI JUŻ SIĘ WAKACJUJĄ

a inni się szkolą 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

WAKACJE!!!!

To już jest koniec, nie ma już nic.
Jesteśmy wolni, możemy iść
Elektryczne Gitary 

Tak wolni to nie zupełnie 😉

Dziękuję wszystkim za ten miniony rok szkolny,
a dokładnie mieszkańcom Bursy, Wychowawcom,
Personelowi administracyjnemu.

Czekam na Was i nowych mieszkańców po wakacjach.

Będzie dobrze 

 

 

Udanych wakacji!!!

Dyrektor

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz