Działalność

Bursa Silesius jest katolicką, niepubliczna placówką opiekuńczo – wychowawczą z uprawnieniami publicznymi, nad którą patronat sprawują Księża Jezuici. Organem prowadzącym Bursę jest Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu powołany przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Oferujemy zakwaterowanie dla młodzieży, która pragnie wzrastać nie tylko intelektualnie, ale także duchowo, pogłębiając swoje życie religijne.

Nasza bursa gwarantuje opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej. Realizując zadania wychowawcze jako bursa katolicka  będziemy organizować dla wychowanków konferencje religijne, nabożeństwa i msze święte (raz w ciągu miesiąca).

Bursa Silesius współpracuje z Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu.

http://www.urszulanki.edu.pl/

Wszelkie pytania dotyczące zamieszkania w Bursie można kierować na adres mailowy: [email protected]
lub uzyskać potrzebne informacje pod numerem telefonu: 71 338 07 93, kom. 797 907 715