O nas

Bursa Silesius im. Św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu została powołana do istnienia, przez Prowincjała Jezuitów w Krakowie.

Jest katolicką placówką opiekuńczo-wychowawczą, uczącej się poza domem rodzinnym młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

Opiekę nad Bursą sprawują Księża Jezuici.

Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana jest w tej placówce przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Celem istnienia Bursy Silesius jest towarzyszenie młodym ludziom na etapie ich formacji edukacyjnej, poprzez troskę o rozwój intelektualny, ludzki i duchowy wychowanków. Poprzez spotkania  indywidualne i grupowe, pomoc w nauce i stały kontakt z rodzicami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi. Współpracujemy także z organizacjami wspomagającymi proces wychowawczy.