Koszty

Koszt zakwaterowania od 1 września 2021 r. za miesiąc 500 zł.

Zakwaterowanie na 10 miesięcy (od września danego roku do czerwca następnego roku)

W koszt zakwaterowania wchodzi koszt wyżywienia wychowanka od poniedziałku do piątku (śniadanie, obiad, kolacja).

Płatne do 7 dnia każdego miesiąca.

W razie rezygnacji z zamieszkania w bursie czy też usunięcia z bursy z powodu rażącego naruszenia Regulaminu Bursy nie zwracamy wpłaconej sumy.

Uwzględniamy trudną sytuację materialną rodziny.